კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

სასარგებლო ბმულები მეწარმეებისთვის

საჭირო ნორმატიული აქტები:

საქართველოს ეროვნული ბანკის და ფინედუს რესურსები: 

სხვა მნიშვნელოვანი მისამართები:

  • სააგენტო „აწარმოე საქართველოში" – www.enterprise.gov.ge 
  • ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საგრანტო პროგრამები - ge.usembassy.gov
  • ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამა - http://zrda.georgianeo.ge/index.php/ka/
  • საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო - www.gita.gov.ge 
  • საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური - http://insurance.gov.ge/ 
  • სახელმწიფო აუდიტის სამსახური - www.sao.ge
  • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო - www.procurement.gov.ge
  • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო - www.napr.gov.ge
  • პროექტი „სტარტაპ საქართველო“ - www.startup.gov.ge 
  • შემოსავლების სამსახური - www.rs.ge