კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

საქორწინო ხელშეკრულება

მართალია, საქართველოს თანამედროვე რეალობაში იშვიათად გვხვდება, თუმცა საქორწინო ხელშეკრულება, ერთ-ერთი იმ საკითხთაგანია, რომელიც ქორწინებასთან ერთად უნდა განვიხილოთ. როგორც ისტორიული წყაროები მოწმობენ, საქორწინო ხელშეკრულება ”კარგად დავიწყებული ძველია“. ასეთი ხელშეკრულების ყველაზე ძველი მაგალითი ორი ათას წელზე მეტს ითვლის და ებრაელების ერთ-ერთ უძველეს სამართლებრივ ინსტიტუტს მიეკუთვნება. იმდროინდელი სამართლის თანახმად, საქორწინო ხელშეკრულება დაქორწინების აუცილებელ პირობას წარმოადგენდა. 

საქორწინო ხელშეკრულება შესაძლოა დაიდოს როგორც ქორწინების რეგისტრაციამდე, ისე მისი რეგისტრაციის შემდეგ ნებისმიერ დროს, გარკვეული ვადით ან უვადოდ. მასში, ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებები და მოვალეობებია გაწერილი. 

საქორწინო ხელშეკრულება, ერთი შეხედვით, სულაც არ გამოიყურება რომანტიკულად. ის იურიდიული ძალის მქონე ფორმალურ დოკუმენტს წარმოადგენს. თუ წყვილი გადაწყვეტს, რომ სჭირდება საქორწინო ხელშეკრულება, მეუღლეები უნდა დაფიქრდნენ, რა სახის პირობებს და პასუხისმგებლობებს გაუწერენ ერთმანეთს. ზოგადი მოთხოვნაა, რომ პირობები იყოს სამართლიანი და ორივე მხარისათვის მისაღები. თუ წყვილი გადაწყვეტს საქორწინო ხელშეკრულების დადებას და მათ შესაბამისი სფეროს ცოდნა არ გააჩნიათ, შესაძლოა კონსულტაციის იურისტთან გავლაც. 

თუ ქორწინებაში მყოფი წყვილის ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულია ფინანსური დაცვის მექანიზმები, მაგალითად, როგორ მოხდება უძრავი ან სხვა სახის ქონების გაყოფა განქორწინების შემთხვევაში, ამან შესაძლოა, გაზარდოს მეუღლეებს შორის პასუხისმგებლობის გრძნობა საკუთარ და ოჯახის ფინანსებთან მიმართებაში და განამტკიცოს ურთიერთობა მეუღლეებს შორის. მეუღლეები ზოგჯერ ნანობენ, რომ ფინანსებთან დაკავშირებით თავიდანვე მეტი ინფორმაცია არ გამოიკითხეს და მერეღა აღმოაჩინეს ესა თუ ის გარემოება.

”ნეტა ეთქვა, რომ თამაშობდა”, „რომ მცოდნოდა, მასაც სესხი ქონდა აღებული, მე სხვანაირად მოვიქცეოდი“ - ფინანსებთან დაკავშირებული ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების ერთმანეთისთვის გაზიარება შეიძლება, სავალდებულო იყოს საქორწინო ხელშეკრულების ფარგლებში. როდესაც წყვილი ერთმანეთის ვალდებულებების ან სხვა ფინანსური საკითხების შესახებ ფლობს სრულყოფილ ინფორმაციას, ეს გარემოება ეხმარება მეუღლეებს, ერთობლივი ძალისხმევით მოიძიონ გამოსავალი რთულ მდგომარეობაში. 

პრაქტიკა აჩვენებს, რომ განქორწინებისას, საქორწინო ხელშეკრულების არსებობის შემთხვევაში მეუღლეები გაცილებით ნაკლებ სულიერ და ფიზიკურ ძალებს ხარჯავენ ერთმანეთის მიმართ წაყენებული ქონებრივი პრეტენზიების გასარკვევად, ვიდრე ეს საქორწინო ხელშეკრულების არარსებობის პირობებში მოხდებოდა. 

საქართველოში საქორწინო ხელშეკრულების გაფორმების პრაქტიკა ნაკლებადაა მიღებული.

ითვლება, რომ თუ ერთი მხარე შესთავაზებს მეორეს ხელშეკრულების დადებას ეს ერთგვარად შეურაცხმყოფელია მეორე მხარისათვის. 1997 წლიდან 2020 წლამდე საქართველოში დაახლოებით 300 საქორწინო ხელშეკრულება დაიდო, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობაც საქართველოს მოქალაქესა და უცხოეთის მოქალაქეს შორის გაფორმდა.  

გაითვალისწინეთ, მომავალ მეუღლესთან ერთად საქორწინო ხელშეკრულების პირობების განხილვა და შეჯერება, დაგაფიქრებთ ბევრ საკითხზე და ისეთ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებზეც, რომლებმაც შესაძლოა მომავალში ქორწინება საფრთხის წინაშე დააყენოს.