კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

რჩევები ფინანსური პროდუქტით სარგებლობისას

ამ სტატიაში გთავაზობთ მოკლე რჩევებსა და რეკომენდაციებს, რომელთა გათვალისწინებაც დაგეხმარებათ სესხითა თუ სხვა ფინანსური პროდუქტებით სარგებლობის შემთხვევაში მიიღოთ გონივრული გადაწყვეტილებები და დაიცვათ ფინანსური უსაფრთხოება.

სესხის დაფარვის რიგითობის არჩევისას გაარკვიეთ, რომელ არხში უნდა დააფიქსიროთ თქვენი მოთხოვნა

სესხის დაფარვა
რამდენიმე ვადამოსული ვალდებულების არსებობისას, როცა თქვენ მიერ შეტანილი თანხა არ არის საკმარისი ერთზე მეტი ვალდებულების დასაფარად,  თქვენ უფლება გაქვთ, გადახდამდე აირჩიოთ რომელი ვალდებულების დაფარვა გსურთ. გაითვალისწინეთ, რომ ამ არჩევანის გაკეთებისთვის, თქვენსა და ფინანსურ ორგანიზაციას შორის შესაძლოა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იყოს მხოლოდ რომელიმე კონკრეტული არხი (მაგალითად, ფინანსური ორგანიზაციის ფილიალი). შესაბამისად, თუ გსურთ ასეთი არჩევანის გაკეთება, აუცილებლად დააზუსტეთ, სად შეძლებთ თქვენი სურვილის შესახებ განაცხადის გაკეთებას. ხოლო, როცა ამგვარ არჩევანს გააკეთებთ, აუცილებლად მოითხოვეთ განაცხადის მიღების შესაბამისი დასტურიც.

სესხის წინსწრებით დაფარვისას შესაბამისი ფორმა გამოიყენეთ

სესხის წინსწრებით დაფარვის დროს აუცილებლად მოითხოვეთ აღნიშნულის რამე ფორმით დაფიქსირება. მაგალითად, თუ სესხის დაფარვას ფინანსური ორგანიზაციის სერვის-ცენტრში ითხოვთ, მოითხოვეთ წერილობითი განაცხადი, რათა მოგვიანებით შეძლოთ ამ მოთხოვნის არსებობის დადასტურებაც. გახსოვდეთ, მხოლოდ ანგარიშზე თანხის შეტანა არ არის საკმარისი სესხის წინსწრებით დასაფარად. ფინანსური ორგანიზაცია თქვენი მოთხოვნის გარეშე ანგარიშზე დადებული თანხით სესხს ვადაზე ადრე არ დაგიფარავთ, თუ ამისთვის რამე სპეციალური მიზეზი არ გააჩნია.

იზრუნეთ საკუთარ საკრედიტო ისტორიაზე

საკრედიტორეიტინგი
იზრუნეთ საკუთარ საკრედიტო ისტორიაზე - დროულად დაფარეთ ვალდებულებები. გახსოვდეთ, კარგი საკრედიტო ისტორია მომავალში უფრო მარტივი და ხელსაყრელი პირობებით სესხების ერთ-ერთი წინაპირობაა.

შეამოწმეთ თქვენი საკრედიტო ისტორია

გარკვეული პერიოდულობით შეამოწმეთ თქვენი საკრედიტო ისტორია, რათა დარწმუნდეთ, რომ მასში მოცემული მონაცემები ზუსტია. გაითვალისწინეთ, საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო ვალდებულია, თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში, წელიწადში 3-ჯერ დამატებითი საფასურის გარეშე მოგემსახუროთ და გაგაცნოთ თქვენ შესახებ არსებული ჩანაწერები.

პრეტენზიის დაფიქსირებისას მოითხოვეთ მისი მიღების დამადასტურებელი ინფორმაცია

პრეტენზიის დაფიქსირებისას მოითხოვეთ მისი მიღების დამადასტურებელი ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდება, მაგალითად, პრეტენზიის განცხადების ასლი შესაბამისი მითითებით, რომ ის ჩაბარებულია, ან თქვენი პრეტენზიისთვის მინიჭებული ნომერი. ეს დაგეხმარებათ მოგვიანებით მოიკითხოთ ამ პრეტენზიის განხილვის მიმდინარე სტატუსი. 

პროდუქტის გაუქმებისას მხოლოდ ზეპირსიტყვიერ განაცხადს ნუ დასჯერდებით

ანგარიშის დახურვისას და ან რომელიმე პროდუქტის გაუქმებისას მოითხოვეთ აღნიშნულის წერილობით/ელექტრონულად დაფიქსირება და შემდეგ დასტურის მიღება.

გაუფრთხილდით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

გაიგეთ მეტი პერსონალური მონაცემების არასათანადო დაცვასთან დაკავშირებულ რისკებზე.

გაითვალისწინეთ ფინანსური უსაფრთხოების ძირითადი წესები

ფიშინგი
ფინანსური უსაფრთხოების ზომების დაცვა გულისხმობს: თქვენთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი (სენსიტიური) ინფორმაციის დაცვას მესამე პირებისგან; უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებას ელექტრონული ფოსტით, სოციალური ქსელებით, ინტერნეტით და ბარათით სარგებლობისას და თქვენი მოწყობილობების - მობილური ტელეფონის, ლეპტოპის და ა.შ - უსაფრთხოების უზრუნველყოფასაც. გაიგეთ მეტი - აქ.

ყურადღებით იყავით ვალუტის გადაცვლისას

ვალუტის გადაცვლის/კონვერტაციის დროს ყურადღება მიაქციეთ გამოქვეყნებულ კურსებს. ამასთან, დაინტერესით, გექნებათ თუ არა დამატებით გადასახდელი მომსახურების საკომისიოც. ეს ინფორმაცია ტრანზაქციის შესრულებამდე კიდევ ერთხელ დააზუსტეთ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის  წარმომადგენელთან. მოითხოვეთ ტრანზაქციასთან დაკავშირებული ქვითარიც. გაითვალისწინეთ, ვალუტის გაცვლითი ოპერაციის განხორციელებიდან ნახევარ საათში, თუ თანხა 5,000 ლარს არ აღემატება, თქვენ უფლება გაქვთ, გააუქმოთ ტრანზაქცია. თუმცა, ამისთვის დაგჭირდებათ შესაბამისი ქვითრის წარდგენაც.

ყურადღებით იყავით გზავნილის განხორციელებისას

ფულადი გზავნილის განხორციელებისას, არ გაუზიაროთ გზავნილის ქვითარი, კოდი და სხვა მონაცემები მესამე პირებს.

ყურადღებით იყავით თანხების ინვესტირებისას

ინვესტირება
თანხების ინვესტირებისას გამოიჩინეთ მაქსიმალური სიფრთხილე. გაითვალისწინეთ, რომ დეპოზიტის გახსნის უფლება აქვს მხოლოდ კომერციულ ბანკებს და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, ამასთან ამ უკანასკნელს მხოლოდ საკუთარი წევრებისთვის. არავის ანდოთ თქვენი ფინანსები სანამ არ დარწმუნდებით აღნიშნული ორგანიზაციის სანდოობასა და გადახდისუნარიანობაში. გაეცანით  თავისებურებებსა და რისკებს. თუ ფიქრობთ, რომ შემოთავაზება თქვენთვის ხელსაყრელია და მოგებაც საკმაოდ შთამბეჭდავია, გაითვალისწინეთ, რომ სხვა თანაბარ პირობებში, მაღალი სარგებელი მაღალ რისკსაც უკავშირდება და თუ რისკზე წასვლას გადაწყვეტთ, გარისკეთ იმ თანხით, რომლის დაკარგვაც თქვენს ფინანსურ სტაბილურობაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას არ მოახდენს. ასევე, თავი შეიკავეთ ინვესტირებისგან ნასესხები თანხით.

გადაამოწმეთ ინფორმაცია ორგანიზაციასთან დაკავშირებით

ნებისმიერ ფინანსურ ორგანიზაციასთან ურთიერთობის დაწყებამდე გადაამოწმეთ მისი მონაცემები, რეპუტაცია, გამოხმაურებები და, მათ შორის, არის თუ არა აღნიშნული ორგანიზაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებული სუბიექტი, ხოლო, ასეთ შემთხვევაში, რა სახის რეგულაცია ვრცელდება მასზე.

თქვენს უფლებებზე დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საქართველოს ეროვნულ ბანკს ცხელ ხაზზეც (032) 2 406 406.