კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

სტუდენტობის დროს გასათვალისწინებელი რჩევები

სტუდენტობის პერიოდთან დაკავშირებული გამოწვევების გასამლავებლად, გაითვალისწინეთ, რომ გარდა ფინანსური მზაობისა, აუცილებლად დაგჭირდებათ ემოციური მზაობაც. დიახ, ეს თქვენი ცხოვრების ახალი ეტაპის დასაწყისია, რომელიც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს თქვენს მომავალს. ამიტომ, ამ პერიოდის გავლა ფინანსურთან ერთად არამატერიალური ტიპის რესურსების მობილიზებასაც მოითხოვს. 

 

ფინანსებთან ერთად, დროითი რესურსების დაგეგმვაც მნიშვნელოვანია

გაითვალისწინეთ, რომ მნიშვნელოვანი რესურსი, რომელიც ფინანსებთან ერთად სწორად უნდა დაგეგმოთ და გადაანაწილოთ, რათა დასახული მიზნის მიღწევა შეძლოთ, დროა. დროის მართვა, იგივე, დროის მენეჯმენტი ნიშნავს თქვენი დროის სწორად გადანაწილებასა და გამოყენებას. სტუდენტობისას დროის გადანაწილება ბევრ საკითხზე დაგჭირდებათ. თქვენი გრაფიკის ყველაზე დიდ ნაწილს, სავარაუდოდ, წაიღებს დრო, რომელსაც გაატარებთ: უშუალოდ სასწავლო დაწესებულებაში, სახლში სწავლისთვის, ბიბლიოთეკაში. 

ეს ნიშნავს იმას, რომ სწავლა ბევრ სხვა ალტერნატიულ აქტივობას ჩაანაცვლებს, მათ შორის, გართობას, სრულ განაკვეთზე მუშაობას, მეგობრებთან დროის გატარებას. რთულად ასარჩევი ალტერნატივების მიუხედავად, საჭიროა, გააანალიზოთ ისიც, რომ სტუდენტობისას ნაყოფიერად გამოყენებული დრო მომავალში მაღალი შემოსავლისა და წარმატების მეტი შანსის წინაპირობაა. შესაბამისად, თქვენს განკარგულებაში არსებული დრო მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოიყენეთ და, ამავდროულად, ის დასვენებისთვისაც დაიტოვეთ. მხოლოდ სწორად დაგეგმილი დღის განრიგი მოგცემთ საშუალებას, დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად, დრო საკუთარ თავსაც დაუთმოთ.

 

თქვენი არჩევანი თქვენი პასუხისმგებლობაცაა

სტუდენტობის პერიოდისთვის მზადების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი აღებული პასუხისმგებლობის გაცნობიერებაა. პასუხისმგებლობა არა მხოლოდ, მაგალითად, საგნების ჩაბარებაზე,  არამედ სტუდენტობის სრულ პერიოდზე. პასუხისმგებლობა ეხება სწავლის პროცესს და ამ პროცესის მართვის ბიუჯეტს.

როდესაც სასწავლებელს, მის ადგილმდებარეობას, სასწავლო დისციპლინას ირჩევთ, მნიშვნელოვანია, კარგად გაიაზროთ ის ხარჯი, რაც ამ არჩევანს ახლავს თან და შეძლებისდაგვარად პასუხისმგებლობით მიიღოთ გადაწყვეტილება. მაგალითად, თუ არჩევანს აკეთებთ ორ სასწავლებელს შორის, რომელთაგან ერთი თქვენს ქალაქშია, ხოლო მეორე სხვა ქალაქში და არჩევანს ამ უკანასკნელზე შეაჩერებთ, თქვენ იღებთ პასუხისმგებლობას, რომ ახალ ქალაქში სწავლისა და ცხოვრების ხარჯს დაფარავთ და ამით თქვენი და თქვენი ოჯახის ცხოვრების ხარისხს ძველ დონეზე შეინარჩუნებთ.