კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

იპოთეკური სესხი

რა არის იპოთეკური სესხი?

იპოთეკური სესხის მიზნობრიობას უძრავი ქონების შეძენა და/ან მისი რემონტი წარმოადგენს. მის გასაცემად, როგორც წესი, უზრუნველყოფის სახით უძრავი ქონების წარდგენა მოითხოვება. ამასთან, უზრუნველყოფის სახით ძირითადად სწორედ იმ უძრავი ქონების წარდგენა ხდება, რომლის შეძენა თუ რემონტიც უნდა დაფინანსდეს. თანხის დიდი მოცულობიდან გამომდინარე, იპოთეკური სესხი სხვა საკრედიტო პროდუქტებს შორის ყველაზე გრძელი ვადით გამოირჩევა.

რა პირობებით გაიცემა იპოთეკური სესხი?

მოქმედი კანონმდებლობით იპოთეკური სესხის გაცემა 20 წლამდე ვადითაა შესაძლებელი, რაც საკმაოდ ხანგრძლივი დროა. ამიტომ, ამ სესხის აღებას განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოეკიდოთ. ასევე, მნიშვნელოვანია, რამდენიმე შესაძლო ალტერნატივის მოძიება და თქვენთვის ყველაზე ხელსაყრელის შერჩევა. იპოთეკური სესის ხანგრძლივი ვადისა და ამ ვადაში შესაძლო გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დადგომის რისკის გამო, ამ ტიპის სესხებზე ხშირად მოითხოვება მსესხებლის სიცოცხლის ან/და უზრუნველყოფაში ჩადებული ქონების დაზღვევა. სადაზღვევო პრემია სესხთან დაკავშირებული დამატებითი ხარჯია. თუმცა, ზემოხსენებული რისკების დაზღვევა კრედიტორის გარდა მომხმარებლის ინტერესებშიც შედის, დაზღვევა კი გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დადგომისას ზარალთან გამკლავების საშუალებას გაძლევთ. 

რა უნდა გაითვალისწინოთ იპოთეკური სესხის აღებისას?

იპოთეკურ სესხებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს სავალუტო რისკი. თუ თქვენ შემოსავალი ერთ ვალუტაში გერიცხებათ, სესხს კი სხვა ვალუტაში აიღებთ, კურსის ცვალებადობასთან ერთად სესხზე გადასახდელი ხარჯების წილი შესაძლოა გაიზარდოს. გამომდინარე პროდუქტის ხანგრძლივობიდან, ამ რისკის წინასწარი გათვლა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამიტომ, აღნიშნული რისკისგან დასაცავად რეკომენდებულია სესხი იმ ვალუტაში აიღოთ, რომელშიც შემოსავალი გაქვთ.

როგორც წესი, იპოთეკური სესხები ბაზარზე ყველაზე იაფია. თუმცა, დაზღვევის გარდა გასათვალისწინებელია უზრუნველყოფის რეგისტრაციასა და რეგისტრაციის მოხსნასთან დაკავშირებული ხარჯები.