კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

რა რისკები და შესაძლებლობები ახლავს სესხის აღებას?

რა შესაძლებლობები ახლავს სესხის აღებას?

სესხება შესაძლებლობას გაძლევთ ფინანსური რესურსი მაშინ მიიღოთ, როცა გჭირდებათ, ნასესხები თანხა კი დროთა განმავლობაში, ეტაპობრივად დააბრუნოთ. სესხით შეგიძლიათ შეიძინოთ თქვენთვის საჭირო და სასურველი ნივთები, დაიფინანსოთ განათლება, დაიწყოთ ან განავითაროთ თქვენი ბიზნესი და გაიუმჯობესოთ ცხოვრების ხარისხი. თუმცა, სესხება ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებაა, რომლის მიღებაც შეიძლება მოგიწიოთ. ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სესხებამდე ყურადღებით აწონ-დაწონოთ თქვენი სურვილები და შესაძლებლობები, არ აიღოთ ვალდებულება, რომლის დაფარვასაც ვერ შეძლებთ  და მძიმე ტვირთად დაგაწვებათ.

რა რისკები ახლავს სესხის აღებას?

თუ სესხის აღებას გადაწყვეტთ, აუცილებელია, წინასწარვე გაითვალისწინოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი რისკი, რომელიც სესხის აღებას უკავშირდება. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია სესხის თანხის გრაფიკის მიხედვით დაუბრუნებლობის რისკი. ამგვარ შემთხვევას კი, შესაძლოა, მრავალი მიზეზი განაპირობებდეს. მაგალითად: 

  • დაკარგეთ ან შეგიმცირდათ შემოსავალი, შემცირებული შემოსავლებით კი ვეღარ ახერხებთ სესხის გადახდას;
  • გაგეზარდათ ხარჯები, მათ შორის, როგორც მოულოდნელი, ისე - გეგმიური. მოულოდნელში იგულისხმება ისეთი ხარჯი, რომელიც ისეთ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებს უკავშირდება, რაც სესხის აღების მომენტში წინასწარ არ გქონდათ განსაზღვრული და, შესაბამისად, არც დაზღვეული. მაგალითად, გაფუჭებული მანქანის შესაკეთებლად ან ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახლის გასარემონტებლად გაწეული ხარჯი. 

აქვე, გასათვალისწინებელია ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებული რისკიც: როდესაც შემოსავალი გაქვთ ლარში და სესხს უცხოურ ვალუტაში იღებთ, მაშინ სესხის გადახდაც უცხოურ ვალუტაში მოგიწევთ. იმ შემთხვევაში, თუ უცხოური ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში გაიზარდა, თქვენ სესხის შენატანისთვის საჭირო უცხოური ვალუტის შესაძენად უფრო მეტი ლარის გადახდა მოგიწევთ, რაც თქვენ ფინანსურ მდგომარეობას დააზარალებს. ამ რისკის თავიდან აცილების მიზნით, რეკომენდებულია სესხის იმ ვალუტაში აღება, რომელშიც შემოსავალი გაქვთ. აღნიშნული რისკის შესამცირებლად და დასაბალანსებლად, საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებულია გარკვეული ლიმიტები. სესხის აღება უცხოურ ვალუტაში მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი, თუ სესხის მოცულობა ამ ლიმიტს სცილდება.

ხშირად რას  ვერ ითვალისწინებენ მსესხებლები?

სესხის აღებამდე მნიშვნელოვანია სწორად შეაფასოთ თქვენი გადახდისუნარიანობა, ანუ რა მოცულობის სესხის აღებისა და დაბრუნების შესაძლებლობა გაქვთ თქვენი შემოსავლის, ხარჯებისა და ვალდებულებების გათვალისწინებით ისე, რომ დაკმაყოფილდეს თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების ძირითადი მოთხოვნილებები. ამისთვის უნდა გააანალიზოთ საკუთარი და ოჯახის შემოსავლები და ხარჯები, დაითვალოთ, თუ რა თანხა გრჩებათ ყველა აუცილებელი ხარჯის დაფარვის შემდეგ და გეყოფათ თუ არა ეს თანხა დაგეგმილი გრაფიკის შესაბამისად ხელშეკრულების მთელი ვადის განმავლობაში პერიოდული შენატანების დასაფარად.