კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ზოგადი რჩევები დაზღვევის შეძენისას

დაზღვევა მნიშვნელოვანი ფინანსური პროდუქტია, რადგან გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დადგომისას მისი საშუალებით მნიშვნელოვანი ფინანსური ზიანის თავიდან არიდებაა შესაძლებელი. ამ თვალსაზრისით, ის ფინანსური სტაბილურობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტიცაა. თუმცა, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი ფინანსური გადაწყვეტილების მიღებამდე, დაზღვევის შეძენამდეც მნიშვნელოვანია, დასვათ შეკითხვები, მოიძიოთ პასუხები, გაითვალისწინოთ რჩევები და არჩევანიც ამის შემდეგ გააკეთოთ.