კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

გარკვეულ ეტაპზე ბიზნესს შესაძლოა ახალი ან დამატებითი მანქანა-დანადგარი ან აღჭურვილობა დასჭირდეს. ასეთი შემთხვევებისთვის სალიზინგო კომპანიები ლიზინგს გვთავაზობენ. სალიზინგო მომსახურების ფარგლებში სალიზინგო კომპანია ბიზნესის ნაცვლად ყიდულობს აქტივს, რომელიც ბიზნესს განვითარებისთვის სჭირდება - ეს შეიძლება იყოს სატრანსპორტო საშუალება, სამედიცინო და სხვა ტიპის დანადგარი, სამშენებლო ტექნიკა, აღჭურვილობა ან ინვენტარი, რომელთაც სალიზინგო კომპანია ბიზნესს გარკვეული, წინასწარ შეთანხმებული, ვადით გადასცემს. ამ ვადის განმავლობაში, ბიზნესი სარგებლობს აქტივით და, სანაცვლოდ, შეთანხმებული პირობებით იხდის მის საფასურს.

ლიზინგის მომსახურება, როგორც წესი, ითვალისწინებს აქტივის გამოსყიდვას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მას შემდეგ, რაც ბიზნესი სრულად გადაიხდის აქტივის ღირებულებას და სარგებელს, ის  ბიზნესის საკუთრებაში გადადის.

ლიზინგით სარგებლობის უპირატესობა ის არის, რომ მისი პროცედურები – სესხთან შედარებით – უფრო გამარტივებული და სწრაფია. ამასთან, ის, ძირითადად, არ საჭიროებს დამატებით უზრუნველყოფას უძრავი ქონების სახით. ლიზინგით ასევე შესაძლებელია დაფინანსდეს აქტივის შეძენასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, მათ შორის, გარდა უშუალოდ აქტივის ღირებულებისა, ასევე მისი ტრანსპორტირება, განბაჟება, დაზღვევა, დამონტაჟება და სხვა. თუმცა, ლიზინგსა და სესხს შორის არჩევანის გაკეთებისას აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული ორივე შემოთავაზებასთან დაკავშირებული სრული ხარჯი, რადგან ლიზინგი, სესხთან შედარებით, დაფინანსების უფრო მაღალპროცენტიან წყაროს წარმოადგენს; თუმცა, სესხთან შედარებით, ლიზინგის მიღება, როგორც წესი, უფრო ნაკლებ დროშია შესაძლებელი.