კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

დაზოგვის მეთოდები

თუ თქვენ გადაწყვიტეთ კონკრეტული მიზნობრიობით თანხის შეგროვება, ან უბრალოდ გადაუდებელი საჭიროებების ფონდის შექმნა საკუთარი ბიუჯეტიდან, მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი დანაზოგი უსაფრთხოდ შეინახოთ. დაზოგვისთვის სხვადასხვა მეთოდი შეიძლება გამოიყენოთ, თუმცა საბოლოო არჩევანის გაკეთებამდე საჭიროა, გააანალიზოთ ამ მეთოდების დადებითი და უარყოფითი მხარეები, შეაფასოთ ისინი თქვენი მიზნებისა და ბიუჯეტის სტრუქტურის ჭრილში და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოთ გადაწყვეტილება.

არჩევანის გაკეთება დაზოგვის მეთოდების 2 მსხვილ ჯგუფს შორის მოგიხდებათ: დაზოგოთ ფორმალურად თუ დაზოგვის არაფორმალურ მეთოდებს მიმართოთ. ფორმალურ მეთოდებში მოიაზრება ფინანსურ ორგანიზაციებში ნებისმიერი სახით თანხის განთავსება. ამასთან, დაზოგვის ფორმალურ მეთოდებს ძირითადად ახასიათებს დაზოგვის ან თანხის განთავსების შესახებ ფორმალური დოკუმენტების გაფორმება. რაც შეეხება დაზოგვის არაფორმალურ მეთოდებს, აქ ვინმესთვის ფულის მიბარება ან თუნდაც, სახლში შენახვა იგულისხმება. მეთოდის არჩევამდე მნიშვნელოვანია კარგად შეისწავლოთ მისი თავისებურებები.