კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ჯანმრთელობის დაზღვევა

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების რისკთან გასამკლავებლად და შესაძლო ხარჯების შესამცირებლად ან სულაც თავიდან ასარიდებლად, ერთ-ერთი რეკომენდებული გზა ჯანმრთელობის დაზღვევით სარგებლობაა.

ქვემოთ გთავაზობთ რამდენიმე რეკომენდაციას, რომლის გათვალისწინებაც გამოგადგებოდათ ჯანმრთელობის დაზღვევის პროდუქტის შერჩევისას. 

სადაზღვევო პრემია

სასურველია, თუ სადაზღვევო პაკეტის არჩევისას ყურადღებას გაამახვილებთ სადაზღვევო პრემიაზე ანუ იმ თანხაზე, რომელსაც სადაზღვევო კომპანიას უხდით მომსახურების გაწევის სანაცვლოდ. ამ თანხის პერიოდულად გადახდა, რასაკვირველია, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თქვენი ბიუჯეტისათვის. ამასთან, აქ ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ უფრო მცირებიუჯეტიანი შემოთავაზება საუკეთესო არჩევანია. მნიშვნელოვანია შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებაც, რადგან შესაძლოა, სადაზღვევო კომპანიის მიერ შემოთავაზებული პირობებისა და დაზღვეული რისკების გათვალისწინებით უფრო მაღალი პრემიის გადახდა თქვენთვის მისაღებიც იყოს. ძირითადად, რაც უფრო ხელსაყრელია სადაზღვევო მომსახურება, მით მეტია სადაზღვევო პრემიის მოცულობაც. ამასთან, თანაბარი სადაზღვევო პრემიის პირობებში რამდენიმე შემოთავაზების განხილვისას, დეტალურად გაეცანით პირობებს და არჩევანი ისეთ შეთავაზებაზე გააკეთეთ, რომლის ფარგლებშიც უკეთეს მომსახურებას - კერძოდ, მეტი რისკების დაზღვევას და/ან სადაზღვევო ანაზღაურების უფრო მაღალ ლიმიტებს მიიღებთ. 

სადაზღვევო ხელშეკრულების პირობები

დეტალურად გაეცანით, რას გთავაზობთ სადაზღვევო კომპანია. სასურველია, ზუსტად იცოდეთ, რა მომსახურების გაწევას გთავაზობთ იგი, რა თანხის ლიმიტში და როგორ აგინაზღაურებთ ზარალს მისი არსებობის შემთხვევაში. მაგალითად, ხელშეკრულებიდან სასურველია, დეტალურად გაიგოთ, თუ, მაგალითად, დაგჭირდათ გეგმიური სამედიცინო შემოწმება, რა თანხის ფარგლებში, რა კვლევებს და რა  თანხით გიფინანსებთ კომპანია. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეძლებთ გათვალოთ, თუ რა საჭიროების დაკმაყოფილებას შეძლებთ, თუ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეიცვალა.

ბაზარზე არსებული შეთავაზებების შედარება

როგორც უნდა მოგეწონოთ ერთი შემოთავაზება, შეეცადეთ გადაწყვეტილების მიღებამდე კარგად მოიკვლიოთ, რას გთავაზობენ სხვა კომპანიები. ხშირად სადაზღვევო კომპანიებს შორის არსებული კონკურენცია გეხმარებათ საუკეთესო შეთავაზების მოძებნაში.