კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

როგორი ტიპის დეპოზიტები არსებობს?

დეპოზიტი, მისი მოქმედების ვადის მიხედვით, შეიძლება იყოს როგორც ვადიანი, ისე უვადო. არსებობს დეპოზიტის რამდენიმე პოპულარული სახეობა: სტანდარტული ვადიანი დეპოზიტი, ზრდადი ვადიანი დეპოზიტი, საბავშვო დეპოზიტი და შემნახველი/მოთხოვნამდე დეპოზიტი. 

ვადიანი დეპოზიტი

ვადიანი დეპოზიტი იხსნება კონკრეტული ვადით, მაგალითად 12 თვით, და ამ ვადის გასვლის შემდეგ თქვენ დაგიბრუნდებათ თავდაპირველად შეტანილი, ანუ ძირითადი თანხა და მასზე დარიცხული სარგებელი. იმის მიხედვით, თუ რას ითვალისწინებს ხელშეკრულება, დეპოზიტზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი მომხმარებელს ვადის ბოლოს, პერიოდულად (მაგალითად ყოველთვიურად ან სამ თვეში ერთხელ) ან გახსნისთანავე ერიცხება.

თუ თქვენ ვადიანი დეპოზიტიდან თანხას გახსნის მომენტში შეთანხმებულ ვადაზე ადრე გაიტანთ, ეს დეპოზიტის ხელშეკრულების პირობის დარღვევად ჩაითვლება და  მასზე, როგორც წესი, უფრო მცირე ოდენობის  საპროცენტო სარგებელი დაგერიცხებათ, ვიდრე თანხის ვადის ბოლოს გატანისას დაგერიცხებოდათ. რიგ შემთხვევაში, კი საპროცენტო სარგებელს  ბანკი საერთოდ არ დაგარიცხავთ.

ზრდადი დეპოზიტი

ზრდადი დეპოზიტიც ვადიანი დეპოზიტის ერთ-ერთი სახეობაა და ისიც კონკრეტული, წინასწარ განსაზღვრული ვადით იხსნება. თუმცა, სტანდარტული ვადიანი დეპოზიტისგან განსხვავებით, მასზე პერიოდულად შესაძლებელია ან, რიგ შემთხვევაში, სავალდებულო სახითაც მოითხოვება თანხის დამატება. ზრდადი დეპოზიტის ერთ-ერთი უპირატესობა ის არის, რომ ის საშუალებას გაძლევთ პერიოდულად დააგროვოთ თანხა. გასათვალისწინებელია, რომ სტანდარტულ ვადიან დეპოზიტთან შედარებით ზრდად დეპოზიტზე უფრო დაბალი სარგებელი დაგერიცხებათ. 

საბავშვო დეპოზიტი

საბავშვო დეპოზიტიც ვადიანი დეპოზიტის ერთ-ერთი სახეობაა და  მასზე, ზრდადი დეპოზიტის მსგავსად, შეგიძლიათ პერიოდულად თანხის დამატება. საბავშვო დეპოზიტი ბავშვის სახელზე იხსნება და დეპოზიტის დასრულების მაქსიმალურ ვადად ბავშვის სრულწლოვანების, ანუ 18 წლის ასაკის მიღწევის თარიღი განისაზღვრება. 

 

მოთხოვნამდე დეპოზიტი

რაც შეეხება მოთხოვნამდე, ანუ უვადო დეპოზიტს - ამ ტიპის დეპოზიტი უვადოდ იხსნება და მასზე შესაძლებელია თანხის ნებისმიერ დროს როგორც დამატება, ისე გამოტანა. ხშირად ეს დეპოზიტი შემნახველი დეპოზიტის სახელწოდებითაც შეგხვდებათ. ამ ტიპის დეპოზიტი დაზოგვის კარგი საშუალებაა მაშინ, როდესაც წინასწარ არ იცით, თუ როდის დაგჭირდებათ თანხა. თუმცა, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მოთხოვნამდე დეპოზიტს აქვს შედარებით დაბალი საპროცენტო სარგებელი, ვიდრე სტანდარტულ ვადიან და ზრდად დეპოზიტებს. 

დაზოგვა და დეპოზიტები გაიგეთ მეტი