კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ პრეტენზია გაქვთ?

თუ მიგაჩნიათ, რომ სადაზღვევო ორგანიზაცია არღვევს თქვენს უფლებებს, უკმაყოფილო ხართ მისი მომსახურებით, ან არ ეთანხმებით სადაზღვევო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებას სადაზღვევო ანაზღაურებაზე, შეგიძლიათ პრეტენზიის დაფიქსირების მიზნით მიმართოთ:

1) სადაზღვევო ორგანიზაციას

მზღვეველი ვალდებულია შეისწავლოს პრეტენზია გონივრულ ვადაში და დაუყოვნებლივ გაცნობოთ შესწავლის შედეგები, იმავე ფორმით რა ფორმითაც მიმართეთ მას (თუ სხვაგვარად არ შეთანხმდით). მზღვეველის მიერ გაცემული პრეტენზიის შესწავლის შედეგები უნდა მოიცავდეს არგუმენტირებულ დასაბუთებას და თუ ეს შესაძლებელია, უზრუნველყოფდეს პრეტენზიის რეგულირების პირობების შეთავაზებას. 

სადაზღვევო ორგანიზაციებში პრეტენზიის განხილვის ვადა და პროცედურა განსხვავებულია. ცალკეული მზღვეველის პრეტენზიების განხილვის პროცედურა შეგიძლიათ იხილოთ სადაზღვევო ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.    

მზღვეველს შეუძლია სრულად დააკმაყოფილოს თქვენი მოთხოვნა, ნაწილობრივ, ან დატოვოს გადაწყვეტილება უცვლელად.

პრეტენზიის განხილვის წესი და ვადები შეგიძლიათ იხილოთ მზღვეველის ვებგვერდზე, ან მოსთხოვოთ თქვენთვის მოწოდება. 

მომსახურება უფასოა!

2) დაზღვევის მედიაციას

მზღვეველთან მორიგების მიზნით შესაძლებელია, ასევე, მიმართოთ სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაციის დაზღვევის მედიაციას: 

  • ტელ: +995 322 555 155;
  • ელ-ფოსტა: mediacia@insurance.org.ge
  • მისამართი: ი. მოსაშვილის #24

მედიაციაში ჩართულობით შესაძლებელია მორიგდეთ მზღვეველთან. 

მომსახურება უფასოა!

3) საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურს

იმ შემთხვევაში თუ არ ეთანხმებით პრეტენზიაზე მიღებულ პასუხს, ან უბრალოდ ფიქრობთ, რომ თქვენი უფლებები ირღვევა, უფლებამოსილი ხართ, განცხადებით მიმართოთ, ასევე, საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურს. (გახსოვდეთ, რომ დავებს მხოლოდ საქართველოს საერთო სასამართლო განიხილავს.)

  • ტელ: +995 32 223 44 10;
  • ელ-ფოსტა: info@insurance.gov.ge
  • მისამართი: თბილისი, ლევან მიქელაძის #3

მომსახურება უფასოა!

სასამართლომდე დავის ალტერნატიული მექანიზმების გამოყენება და მათთან მართვის რიგითობის არჩევა თქვენი უფლებაა.