კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ახალ სამსახურთან დაკავშირებული ხარჯები

ახალი სამსახურის დაწყება შესაძლოა, ახალ ხარჯებსაც უკავშირდებოდეს. ამ მენიუში რამდენიმე შესაძლო ხარჯს განვიხილავთ, რომლის გათვალისწინებაც შეთავაზების განხილვის, სხვადასხვა ალტერნატივების შედარების თუ ახალი სამსახურის დასაწყებად მოსამზადებელ ეტაპებზე უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში დაგეხმარებათ.

გარდერობის განახლებასთან დაკავშირებული ხარჯი 

ხშირად ორგანიზაციებს შემუშავებული აქვთ ჩაცმის კორპორატიული ან სხვა, სპეციფიკური სტილი, რომლის დაცვა თანამშრომელთა მხრიდან აუცილებელია. მაგალითად, ხშირად მოითხოვება კლასიკური ან ბიზნეს სტილის ჩაცმულობა. თუ თქვენი გარდერობის შემადგენლობა არ ემთხვევა დამსაქმებელი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, დაგჭირდებათ გარდერობის შევსება ან განახლება, რაც, თავის მხრივ, ფინანსურ ხარჯებს უკავშირდება.

საცხოვრებლის ცვლილების ხარჯი

თუ სამუშაო, რომელზე დათანხმებასაც გადაწყვეტთ, თქვენი საცხოვრებლისგან ძალიან შორსაა, შეთავაზება სხვა ქალაქიდან ან ქვეყნიდანაა, დაგჭირდებათ საცხოვრებელი ადგილის ცვლილება. თუ ამ ეტაპზე ეს ხარჯები არ გაქვთ, საცხოვრებლის ცვლილება შესაძლოა მნიშვნელოვან ხარჯთებთან იყოს დაკავშირებული, იმის მიუხედავად სახლის შეძენას გადაწყვეტთ თუ დაქირავებას. მნიშვნელოვანია, დააზუსტოთ, რამდენად მზადაა ორგანიზაცია, აანაზღაუროს აღნიშნული ხარჯები. თუ ისინი თანხმობას არ აცხადებენ, საჭიროა, დეტალურად გააანალიზოთ თქვენი ბიუჯეტი და განსაზღვროთ სამსახურიდან მისაღები შემოსავალი აბალანსებს თუ რა თქვენს ხარჯებს და რეალურად, გიღირთ თუ არა ამ შემოთავაზების მიღება.

საცხოვრებელსა და სამსახურს შორის დისტანციის გაზრდით გამოწვეული ხარჯები

მაშინაც კ,ი როცა საცხოვრებლად სხვა ქვეყანასა თუ ქალაქში გამგზავრება არ გიწევთ, მაინც მნიშვნელოვანია, დაფიქრდეთ რა დისტანციაზეა თქვენგან ახალი სამუშაო ადგილი. რეალურად, შეიძლება, არ მოგიწიოთ საცხოვრებლის შეცვლა, მაგრამ ტრანსპორტირების ხარჯი გაიზარდოს. შეიძლება, გაიზარდოს დაკავშირებული ხარჯებიც, მაგალითად, თუ თქვენ სადილობისთვის სახლში დაბრუნება შეგეძლოთ, დიდი დისტანციის შემთხვევაში საკვების სამსახურში წაღება ან მზა საკვების ყიდვა მოგიწევთ. ეს ყველაფერი კი მნიშვნელოვანია, დაგეგმოთ და თქვენს პირად ბიუჯეტში გაითვალისწინოთ.

საწვავის, პარკირებისა თუ ტრანსპორტირების ხარჯები

სამსახურის დაწყება წინ წამოწევს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხსაც, როგორიცაა სამსახურამდე მისვლის გზები და საშუალებები. ტრანსპორტირების საკითხი ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხია, რადგან, ერთი მხრივ, ის თქვენი ყოველდღიური ხარჯების წამყვანი ნაწილი იქნება, მეორე მხრივ, კი სწორად დაგეგმილი ტრანსპორტირების საკითხი თავიდან აგაცილებთ სამსახურში დაგვიანების პრობლემას. თუ სამსახურამდე თქვენი კუთვნილი ავტომობილით გადაადგილდებით, საჭირო იქნება, დაიანგარიშოთ რა დაჯდება ყოველდღიურად სამსახურში მისვლა, ავტომობილის გაჩერება-პარკირება. ასევე, მნიშვნელოვანია, დაადგინოთ რამდენად შესაძლებელია, ავტომობილის დაცული პარკირების ადგილზე გააჩეროთ სამსახურის სიახლოვეს.  შესაძლოა, ხარჯების კუთხით საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება გერჩივნოთ, ამიტომ საჭიროა, მოიძიოთ ინფორმაცია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გრაფიკსა  და მგზავრობის ღირებულებაზე და ამის შემდეგ მიიღოთ გადაწყვეტილება, თუ როგორ იმგზავრებთ სამსახურამდე.

კვების ხარჯი

სამსახურიდან სახლამდე დიდი დისტანციის ან მაღალი დატვირთულობის  გამო თუ  სახლიდან ადრე გასვლა და გვიან დაბრუნება გიწევთ, რთულია, ყოველდღიურად შესვენებისთვის საკვები თავად მოიმზადოთ. ხშირად, ასეთ სიტუაციაში შეიძლება მზა საკვების მოხმარებაზე იფიქროთ. ეს კი დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, სახლში მომზადებული საკვების სამსახურში წაღების შემთხვევაში თქვენი ხარჯები გაცილებით მცირე იქნება,  ვიდრე მისი მზა სახით შეძენის შემთხვევაში გექნებოდათ. როდესაც ბიუჯეტს შეადგენთ, არ დაგავიწყდეთ კვების ხარჯის გათვალისწინება.

კვალიფიკაციის ამაღლების ხარჯი

სამსახურთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ხარჯია პროფესიული განვითარებისთვის საჭირო კურსების დაფინანსების ხარჯი. ძირითადად, ორგანიზაციები თავად აფინანსებენ იმ პროგრამებს, რაც საჭიროა თქვენი კომპეტენციისა და სამუშაოს შესრულების ხარისხის ზრდისთვის. თუმცა, რიგ შემთხვევებში, სამუშაოს დაწყების შემდგომ პერიოდში პროფესიული უნარების განვითარებაზე კომპანიები პასუხისმგებლობას იხსნიან. ასეთ დროს თქვენი პასუხისმგებლობა იქნება, დაესწროთ აუცილებელ ტრენინგებს და მათი საფასურიც თქვენვე დაფაროთ. ვინაიდან ხარისხიანი საგანმანათლებლო კურსები არც თუ მცირე დაფინანსებას მოითხოვს, მნიშვნელოვანია სამსახურის დაწყებამდე დააზუსტოთ, რა მოთხოვნები აქვს ორგანიზაციას თქვენ მიმართ და ითვალისწინებს თუ არა ორგანიზაციის პოლიტიკა აუცილებელი ტრენინგების დაფინანსებას.

გაზრდილი საოჯახო ხარჯები 

ზოგჯერ სახლისგან მოშორებით მუშაობა საოჯახო ხარჯებსაც გაგიზრდით. მაგალითად, თუ შვილები გყავთ და სახლთან ახლოს სკოლაში ან საბავშვო ბაღში დაგყავთ, შესაძლოა არ დაგჭირდეთ დამხმარე, თუ სამუშაო გრაფიკი საშუალებას გაძლევთ დროულად მიიყვანოთ და წამოიყვანოთ ბავშვები შესაბამისი სასწავლო დაწესებულებიდან. თუ სამსახურსა და სახლს შორის დისტანცია იმდენად დიდია, რომ ვერ ასწრებთ შვილების გრაფიკთან აწყობას, დაგჭირდებათ დამხმარე პირის მომსახურებით სარგებლობა, რომელიც თქვენი არყოფნის დროს იზრუნებს მათზე. შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ ეს ხარჯი თქვენი დასაქმების არაპირდაპირი ხარჯია და ისიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ პირადი ბიუჯეტის წარმოებისას. თუ შინაური ცხოველები გყავთ, სამსახურის სახლთან სიშორის შემთხვევაში, შესაძლოა, გაიზარდოს მათი მოვლის ხარჯებიც. მაგალითად, თუ თქვენ ვერ მოახერხებთ შესვენებაზე მათს გამოკვებას, ხოლო საღამოს ვერ შეძლებთ მათს გასეირნებას, დაგჭირდებათ იმ პირის მომსახურებით სარგებლობა, ვინც ამას თქვენს ნაცვლად გააკეთებს.

სამუშაოსთან დაკავშირებით საჭირო გადაადგილების ხარჯები

თუ თქვენი სამუშაო სპეციფიკა ხშირ გადაადგილებებს მოიცავს, აუცილებელია დააზუსტოთ ამ ხარჯს რა დოზით ფარავს კომპანია.