კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ავტო სესხი

რა არის ავტოსესხი?

ავტოსესხის მიზნობრიობა ახალი ან მეორადი ავტომობილის შეძენაა და უზრუნველყოფის სახითაც, როგორც წესი, შესაძენი ავტომობილი მოითხოვება. ამ ტიპის სესხით სარგებლობისას კრედიტორები შესაძლოა თავად გთავაზობდნენ პარტნიორ ორგანიზაციებს, სადაც ავტომობილის შეძენას შეძლებთ. თუმცა, ავტოსესხის აღება მაშინაც შეიძლება, როცა შესაძენ ავტომობილს თქვენივე არხებით მოიძიებთ. ამასთან, ბაზარზე არსებული ავტოსესხების პირობებით, ფინანსდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე უცხოეთში ავტომობილის შეძენა.

რა პირობებით გაიცემა ავტოსესხი?

სხვა თანაბარ პირობებში, ახალი ავტომობილის შესაძენად დადგენილი სესხის ლიმიტები ძირითადად, უფრო მაღალია, ვიდრე მეორადი ავტომობილის შემთხვევაში. ასევე, სესხის გაცემამდე წინასწარ შეგიძლიათ დაადგინოთ, ავტომობილის ღირებულებას კრედიტორი სრულად დაგიფინანსებთ, თუ თქვენი თანხის დამატებაც დაგჭირდებათ. 

ავტოსესხის აღებასთან დაკავშირებული ფინანსური ხარჯებიდან სპეციფიკურია ავტომობილის დაზღვევისა და მისი გირავნობის რეგისტრაციის ხარჯები. რიგ შემთხვევაში, ავტომობილის მხოლოდ კრედიტის მოცულობით და არა მისი საბაზრო ღირებულებით დაზღვევა მოითხოვება და, შესაბამისად, სადაზღვევო პრემია შედარებით დაბალია. თუმცა, სადაზღვევო შემთხვევისას ზარალიც მაქსიმუმ სადაზღვევო თანხის ფარგლებში ან შესაბამისი პროპორციით ანაზღაურდება.