კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

გადასახადების გავლენა პირადი ფინანსების მართვაზე

გადასახადების თქვენს ფინანსებზე პირდაპირ ზემოქმედებას გრძნობთ მაშინ, როდესაც დამსაქმებელთან ათანხმებთ შრომის ანაზღაურების, ანუ ხელფასის საკითხს.  მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ, რომ  არსებობს დარიცხული და ხელზე ასაღები შემოსავალი. დარიცხული შემოსავალი - ეს არის შემოსავალი საშემოსავლო გადასახადის გადახდამდე, ხოლო ხელზე ასაღები შემოსავალი ის თანხაა, რომელიც გრჩებათ გადასახადების გადახდის შემდეგ და რომელიც სრულად თქვენს განკარგულებაშია. როდესაც გსურთ პირად ბიუჯეტში თქვენი შემოსავალი გაითვალისწინოთ, საჭიროა გათვლა გააკეთოთ ხელზე ასაღებ შემოსავალზე. 

გადასახადების შინაარსის ცოდნა გეხმარებათ იმის გაცნობიერებაში, რომ თქვენ არა მხოლოდ პირდაპირი სახით (მაგალითად, ხელფასიდან დაკავებული გადასახადის საშუალებით), არამედ არაპირდაპირაც (მაგალითად, ამა თუ იმ პროდუქციისა თუ მომსახურების შეძენით) იხდით გადასახადებს და, საბოლოო ჯამში, ავსებთ სახელმწიფო ბიუჯეტს.  

ამასთანავე, თითოეული გადასახადი - არ აქვს მნიშვნელობა ამ გადასახადს იხდით უშუალოდ თქვენ, თუ ის საწარმოები, რომელთა წარმოებულ პროდუქტსა და მომსახურებასაც ყიდულობთ - თქვენი დამატებითი ხარჯია. მაგალითად, თუ ყიდულობთ საზღვარგარეთიდან შემოტანილ პროდუქციას, მაგალითად საპონს, მის ფასში გათვალისწინებული იქნება იმპორტის გადასახადი. გამოდის, რომ თქვენ საპნის შეძენით არაპირდაპირ იმპორტის გადასახადსაც იხდით.

თუმცა, გადასახადები თქვენი  პირადი ბიუჯეტის ისეთი ტიპის ხარჯია, რომელიც სხვა მომხმარებლების ანალოგიურ ხარჯებთან ერთად საერთო-საზოგადოებრივი კეთილდღეობის შექმნას ემსახურება.