კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

რჩევები მომხმარებლებს

თქვენ, როგორც ფინანსური სექტორის მომხმარებელს, გაქვთ უფლებები, რომლებიც მათ შორის, გამოიხატება ყველა იმ საჭირო ინფორმაციაზე წვდომით, რომელიც თქვენთვის საჭირო იქნებოდა გონივრული გადაწყვეტილების მისაღებად. თუმცა, ამ უფლებებით სარგებლობისათვის, გარკვეული პასუხისმგებლობებიც გეკისრებათ. იმისათვის, რომ თქვენი უფლებებით ისარგებლოთ, საჭიროა, იცნობდეთ მათ და გადაწყვეტილება ამა თუ იმ საფინანსო პროდუქტით სარგებლობისას მიიღოთ არა ნაჩქარევად, არამედ ყველა საჭირო შეკითხვებზე პასუხის მიღებისა და საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვის, გაცნობისა და პირობების შედარების საფუძველზე.

ქვემოთ გთავაზობთ მოკლე რჩევებსა და რეკომენდაციებს, რომელთა გათვალისწინებაც დაგეხმარებათ გონივრული გადაწყვეტილების მიღებაში:

გაეცანით ხელშეკრულების პირობებს მის ხელმოწერამდე

ნებისმიერი დოკუმენტის, მათ შორის, ხელშეკრულების თუ განაცხადის ხელმოწერამდე დეტალურად გაეცანით მის პირობებს, თუ რაიმე გაუგებარია ან დაზუსტებას მოითხოვს, დასვით შეკითხვები და ხელი მხოლოდ მას მერე მოაწერეთ, როცა დარწმუნდებით, რომ დოკუმენტში მოცემული ყველა პირობა თქვენთვის გასაგებიცაა და მისაღებიც. გახსოვდეთ, მიუხედავად იმისა, წაიკითხეთ ის თუ არა, ხელმოწერით თქვენ ადასტურებთ ხელშეკრულებაში გაწერილ პირობებს.

წინასწარ მოითხოვეთ ხელშეკრულების ნიმუში

თუ ხელშეკრულება მოცულობითია და არ გაქვთ საკმარისი დრო მისი ადგილზე გაცნობისათვის ან ეს რამე სხვა უხერხულობას გიქმნით, სესხის და დეპოზიტის ხელშეკრულების დადებამდე მოითხოვეთ ხელშეკრულების ნიმუში, წაიღეთ ის სახლში, ოფისში და მშვიდად და დეტალურად გაეცანით მას. გახსოვდეთ, რომ ეს ის ხელშეკრულებაა, რომლითაც არც თუ ისე ხანმოკლე დროით, ზოგჯერ წლობითაც უნდა იურთიერთოთ ფინანსურ ორგანიზაციასთან, ამიტომ ნამდვილად ღირს, მას თუნდაც რამდენიმე საათი ან დღეც კი დაუთმოთ, რათა მერე დროდადრო არ აღმოჩნდეთ მოულოდნელი "სიურპრიზების" წინაშე მხოლოდ იმიტომ, რომ თავის დროზე ეს დოკუმენტი კარგად არ წაგიკითხავთ.

შეისწავლეთ ფინანსური პროდუქტის პირობები და დასვით კითხვები

პროდუქტის შეძენამდე დეტალურად შეისწავლეთ მისი პირობები და მახასიათებლები, ფინანსური ორგანიზაციის წარმომადგენელს დაუსვით თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები და მიღებული პასუხების საფუძველზე დაფიქრდით, ნამდვილად ეს პროდუქტი გჭირდებათ თუ არა და ნამდვილად ხელსაყრელია თუ არა თქვენთვის ამ პროდუქტით სარგებლობა. 

დასვით შეკითხვები ფინანსურ პროდუქტთან დაკავშირებულ რისკებზე

შეკითხვები დასვით ფინანსურ პროდუქტთან დაკავშირებულ რისკებზე, ხოლო არსებობის შემთხვევაში, დააზუსტეთ რა შედეგები მოყვება ამ რისკების რეალიზაციას და რამდენად დაგაზარალებთ ეს შედეგები. მაგალითად, როცა სესხს გარკვეული მიზნობრიობით იღებთ - პირობითად სახლის მშენებლობისთვის, დააზუსტეთ, რა მოხდება თუ თქვენი მხრიდან მიზნობრიობის დაცვა ვერ მოხერხდა ან ვადების დაცვა გაგიჭირდათ, იქნება თუ არა ეს დამატებით ფინანსურ სანქციებთან დაკავშირებული, შემდეგ აწონ-დაწონეთ ის ფაქტორები, რომლებიც თქვენი მხრიდან ამ პირობის შესრულებას განაპირობებენ და მხოლოდ მას შემდეგ შეიძინეთ პროდუქტი, რაც დარწმუნდებით, რომ რისკები მისაღებია და სწორედ ეს პროდუქტი გჭირდებათ.

ერთმანეთს შეადარეთ სხვადასხვა ალტერნატივები გადაწყვეტილების მიღებამდე

პროდუქტის შეძენამდე გადაწყვეტილებას პირდაპირ ნუ მიიღებთ, იქამდე შეადარეთ სხვადასხვა ალტერნატივები, მათ შორის, სხვადასხვა ფინანსური ორგანიზაციის მიერ შემოთავაზებული იდენტური პროდუქტები (მაგალითად, სხვადასხვა კრედიტორის მიერ შემოთავაზებული პირობები სამომხმარებლო სესხზე) ან ერთსა და იმავე ორგანიზაციაში არსებული სხვადასხვა მსგავსი პროდუქტი (მაგალითად, თქვენს მიზანს ამ ორგანიზაციაში შემოთავაზებული სამომხმარებლო სესხი უფრო შეესაბამება თუ საკრედიტო ბარათი), გადაწყვეტილება კი იმის მიხედვით მიიღეთ, რომელი პროდუქტი/პროდუქტის პირობებიც უფრო მეტად შეესაბამება თქვენს მიზანს/საჭიროებებს და რომელი ალტერნატივის შემთხვევაში იქნა შემოთავაზებული ყველაზე ხელსაყრელი პირობები. 

ყურადღება მიაქციეთ ინფორმაციას ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის შესახებ რეკლამის დროს 

დეპოზიტის ან სესხის რეკლამის დროს ყურადღება მიაქციეთ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის შესახებ ინფორმაციას. პირადი შეთავაზების დროსაც, დააზუსტეთ ეს ინფორმაცია, რადგან სრულ ინფორმაციას თქვენ მიერ გასაწევ ხარჯებზე სწორედ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით მიიღებთ და ეს ინფორმაცია ხშირად სხვადასხვა ალტერნატივის შედარების შემთხვევაშიც მნიშვნელოვან დახმარებას გაგიწევთ.

ყურადღება მიაქციეთ ხელშეკრულების თავსართში მოცემულ პირობებს

სესხისა და დეპოზიტის ხელშეკრულების გაცნობისას ყურადღება მიაქციეთ ხელშეკრულების თავსართში მოცემულ პირობებს, მათ შორის ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს. გაითვალისწინეთ, ხელშეკრულების თავსართი ეს ხელშეკრულების პირველი გვერდ(ებ)ია, სადაც ხელშეკრულებაში ჩადებული ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გამოტანილი უნდა იყოს წაკითხვადი ზომის ფონტით, გასაგებად და ცხადად, შეძლებისდაგვარად მარტივი ენით. თავსართის დანიშნულებაა, ნებისმიერი მომხმარებლისათვის მარტივად გასაგები გახადოს ხელშეკრულების იურიდიული ტერმინოლოგიით აღწერილი შინაარსი.

დაითვალეთ შემოთავაზებული სესხის ან დეპოზიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

დაითვალეთ თქვენთვის შემოთავაზებული სესხების ან დეპოზიტების  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები ჩვენს ვებგვერდზე, ამასთან გახსოვდეთ, მოქმედი კანონმდებლობით, 2018 წლის სექტემბრის შემდეგ დადებულ ხელშეკრულებებზე, სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არ უნდა აღემატებოდეს 50%-ს.

ხელშეკრულების დადებისას მოითხოვეთ შეტყობინების გამოგზავნის არხის არჩევა

სესხისა და დეპოზიტის ხელშეკრულების დადებისას აუცილებლად მოითხოვეთ შეტყობინების გამოგზავნის არხის არჩევა, ეს ის არხი იქნება, რომელზეც მოგივათ წინასწარ შეტყობინება, თუ ფინანსური ორგანიზაცია გადაწყვეტს ცალმხრივად შეცვალოს თქვენთან დადებული ხელშეკრულების პირობები, ასევე, ვადაგადაცილების შემთხვევაში აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია.

მოითხოვეთ სესხის წინსწრებით დაფარვის დაფიქსირება რაიმე ფორმით 

სესხის წინსწრებით დაფარვის დროს აუცილებლად მოითხოვეთ აღნიშნულის რამე ფორმით დაფიქსირება, მაგალითად, თუ სესხის დაფარვას ფინანსური ორგანიზაციის სერვის-ცენტრში ითხოვთ, მოითხოვეთ წერილობითი განაცხადი, რათა მოგვიანებით შეძლოთ ამ მოთხოვნის წერილობით დადასტურებაც. გახსოვდეთ, მხოლოდ ანგარიშზე თანხის შეტანა არ არის საკმარისი სესხის წინსწრებით დასაფარად. ფინანსური ორგანიზაცია თქვენი მოთხოვნის გარეშე ანგარიშზე დადებული თანხით სესხს ვადაზე ადრე არ დაგიფარავთ, თუ ამისთვის რამე სპეციალური მიზეზი არ გააჩნია.

პრეტენზიის დაფიქსირებისას მოითხოვეთ მისი მიღების დამადასტურებელი ინფორმაცია

პრეტენზიის დაფიქსირებისას მოითხოვეთ მისი მიღების დამადასტურებელი ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდება, მაგალითად, პრეტენზიის განცხადების ასლი შესაბამისი მითითებით, რომ ის ჩაბარებულია, ან თქვენი პრეტენზიისთვის მინიჭებული ნომერი. ეს დაგეხმარებათ მოგვიანებით მოიკითხოთ ამ პრეტენზიის განხილვის მიმდინარე სტატუსი. 

მოითხოვეთ პროდუქტის გაუქმებისას განაცხადის დაფიქსირება რაიმე ფორმით

ანგარიშის დახურვისას და ან რომელიმე პროდუქტის გაუქმებისას მოითხოვეთ აღნიშნულის წერილობით/ელექტრონულად დაფიქსირება და შემდეგ დასტურის მიღება. 

წინასწარ  გაეცანით თავდებობის და ქონების უზრუნველყოფის ხელშეკრულებას 

თუ გადაწყვიტეთ მესამე პირს დაუდგეთ თავდებად ან თქვენ საკუთრებაში არსებული ქონება წარადგინოთ სესხის უზრუნველსაყოფად, წინასწარ გაეცანით ყველა პირობას, მათ შორის, ხომ არ ფორმდება გენერალური ხელშეკრულება

იზრუნეთ საკუთარ საკრედიტო ისტორიაზე

იზრუნეთ საკუთარ საკრედიტო ისტორიაზე - დროულად დაფარეთ ვალდებულებები. გახსოვდეთ, კარგი საკრედიტო ისტორია მომავალში უფრო მარტივი და ხელსაყრელი პირობებით სესხების ერთ-ერთი წინაპირობაა.

შეამოწმეთ თქვენი საკრედიტო ისტორია

გარკვეული პერიოდულობით შეამოწმეთ თქვენი საკრედიტო ისტორია, რათა დარწმუნდეთ, რომ მასში მოცემული მონაცემები ზუსტია.

გაუფრთხილდით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

გაიგეთ მეტი პერსონალური მონაცემემების არასათანადო დაცვასთან დაკავშირებულ რისკებზე.

გაითვალისწინეთ ფინანსური უსაფრთხოების ძირითადი წესები

გაიგეთ მეტი - აქ.

ყურადღებით იყავით ვალუტის გადაცვლისას

ვალუტის გადაცვლის/კონვერტაციის დროს ყურადღება მიაქციეთ გამოქვეყნებულ კურსებს. ამასთან, დაინტერესით, გექნებათ თუ არა დამატებით გადასახდელი მომსახურების საკომისიოც. ეს ინფორმაცია ტრანზაქციის შესრულებამდე კიდევ ერთხელ დააზუსტეთ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის  წარმომადგენელთან

ყურადღებით იყავით გზავნილის განხორციელებისას

ფულადი გზავნილის განხორციელებისას, არ გაუზიაროთ გზავნილის ქვითარი, კოდი და სხვა მონაცემები მესამე პირებს.

ყურადღებით იყავით თანხების ინვესტირებისას

თანხების ინვესტირებისას გამოიჩინეთ მაქსიმალური სიფრთხილე. გაითვალისწინეთ, რომ დეპოზიტის გახსნის უფლება აქვს მხოლოდ კომერციულ ბანკებს და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, ამასთან ამ უკანასკნელს მხოლოდ საკუთარი წევრებისთვის. არავის ანდოთ თქვენი ფინანსები სანამ არ დარწმუნდებით აღნიშნული ორგანიზაციის სანდოობასა და გადახდისუნარიანობაში. გაეცანით ფინანსურ ბაზრის თავისებურებებსა და რისკებს. თუ ფიქრობთ, რომ შემოთავაზება თქვენთვის ხელსაყრელია და მოგებაც საკმაოდ შთამბეჭდავია, გაითვალისწინეთ, რომ სხვა თანაბარ პირობებში, მაღალი სარგებელი მაღალ რისკსაც უკავშირდება და თუ რისკზე წასვლას გადაწყვეტთ, გარისკეთ იმ თანხით, რომლის დაკარგვაც თქვენს ფინანსურ სტაბილურობაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას არ მოახდენს. ასევე, თავი შეიკავეთ ინვესტირებისგან ნასესხები თანხით.

გადაამოწმეთ ინფორმაცია ორგანიზაციასთან დაკავშირებით 

ნებისმიერ ფინანსურ ორგანიზაციასთან ურთიერთობის დაწყებამდე გადაამოწმეთ მისი მონაცემები, რეპუტაცია, გამოხმაურებები და, მათ შორის, არის თუ არა აღნიშნული ორგანიზაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებული სუბიექტი, ხოლო, ასეთ შემთხვევაში, რა სახის რეგულაცია ვრცელდება მასზე.